Biết khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V. Nếu tăng mỗi cạnh của hình hộp đó lên gấp hai lần thì thể tích khối hộp mới

Biết khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V. Nếu tăng mỗi cạnh của hình hộp đó lên gấp hai lần thì thể tích khối hộp mới là:

A. 8V

B. 4V                                

C. 2V                                

D. 16V

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có nếu tăng mỗi cạnh của khối hộp hai lần thì ta được khối hộp mới đồng dạng với khối hộp cũ theo tỉ số 2. Do đó, thể tích khối hộp mới bằng 23.V = 8V.

 

Các bài toán liên quan

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *