Một khối lăng trụ tứ giác đều có thể tích là 4. Nếu gấp đôi các cạnh đáy đồng thời giảm chiều cao của khối lăng trụ này hai lần thì được khối lăng trụ mới có thể tích

Một khối lăng trụ tứ giác đều có thể tích là 4. Nếu gấp đôi các cạnh đáy đồng thời giảm chiều cao của khối lăng trụ này hai lần thì được khối lăng trụ mới có thể tích là

A. 8

B. 4                                   

C. 16                                

D. 2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Giả sử khối lăng trụ tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là a và chiều cao là h. Khi đó thể tích khối lăng trụ tứ giác đều được tính bởi công thức:  \( V=B.h={{a}^{2}}.h=4 \).

Nếu gấp đôi các cạnh đáy thì diện tích đáy mới B’ = 4a2. Giảm chiều cao hai lần nên chiều cao mới  \( {h}’=\frac{h}{2} \). Vì vậy thể tích khối lăng trụ mới sẽ là:  \( V=B’.h’=4{{a}^{2}}.\frac{1}{2}h=2{{a}^{2}}h=8 \)

 

Các bài toán liên quan

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *