Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 3^x = m có nghiệm thực

(THPTQG – 2017 – 104 – 19) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 3x = m có nghiệm thực.

A. m ≥ 1

B. m ≥ 0

C. m > 0

D. m ≠ 0

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Với \( x\in \mathbb{R} \) \( \Rightarrow {{3}^{x}}\in \left( 0;+\infty  \right) \)

Mà số nghiệm của phương trình \( {{3}^{x}}=m \) chính là số giao điểm của đồ thị \( y={{3}^{x}} \) và đường thẳng \( y=m \) song song hoặc trùng với trục Ox.

Do đó để phương trình có nghiệm thì \( m\in \left( 0;+\infty  \right) \) hay \( m>0 \)

Chú ý: Nếu hàm số \( y=f(x) \) có tập giá trị là D thì phương trình \( f(x)=m \) có nghiệm \( \Leftrightarrow m\in D \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *