Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;2;0) và B(3;0;2). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

(THPTQG – 2019 – 102) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;2;0) và B(3;0;2). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. \( x+y+z-3=0 \)

B.  \( 2x-y+z+2=0 \)       

C.  \( 2x+y+z-4=0 \)       

D.  \( 2x-y+z-2=0 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Suy ra I(1;1;1).

Ta có:  \( \overrightarrow{AB}=(4;-2;-2) \).

Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm I của AB và nhận  \( \overrightarrow{AB} \) làm vectơ pháp tuyến, nên phương trình là:  \( (\alpha ):2x-y+z-2=0 \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *