Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;2;0) và B(3;0;2). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

(THPTQG – 2019 – 102) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;2;0) và B(3;0;2). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. \( x+y+z-3=0 \)

B.  \( 2x-y+z+2=0 \)       

C.  \( 2x+y+z-4=0 \)       

D.  \( 2x-y+z-2=0 \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Suy ra I(1;1;1).

Ta có:  \( \overrightarrow{AB}=(4;-2;-2) \).

Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm I của AB và nhận  \( \overrightarrow{AB} \) làm vectơ pháp tuyến, nên phương trình là:  \( (\alpha ):2x-y+z-2=0 \).

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *