Cho hàm số y = x^3 – 3x^2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(THPTQG – 2017 – 102) Cho hàm số  \( y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}} \). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( 0;2 \right) \)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( 2;+\infty \right) \)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( 0;2 \right) \)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;0 \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án A.

Ta có: \( {y}’=3{{x}^{2}}-6x \); \( {y}’=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x=0 \\& x=2 \\\end{align} \right. \)

Bảng biến thiên:

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *