Cho hàm số y = x^3 + 3x + 2. mệnh đề nào dưới đây đúng?

(THPTQG – 2017 – 101) Cho hàm số  \( y={{x}^{3}}+3x+2 \). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;0 \right) \) và nghịch biến trên khoảng \( \left( 0;+\infty \right) \).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;+\infty \right) \)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;+\infty \right) \)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;0 \right) \) và đồng biến trên khoảng  \( \left( 0;+\infty \right) \).

Hướng dẫn giải:

 Đáp án C.

Ta có: \(y’=3{{x}^{2}}+3>0,\forall x\in \mathbb{R}=\left( -\infty ;+\infty  \right)\).

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;+\infty  \right) \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *