Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R?

 A. \( y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3 \)

B.  \( y={{x}^{3}}+4x-5 \)

C.  \( y=\frac{x-1}{2x+3}   \)  

D.  \( y=\sqrt{{{x}^{2}}-x+1} \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án B.

Ta chọn đáp án B vì  \( {y}’=3{{x}^{2}}+4>0,\forall x\in \mathbb{R} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *