Hàm số y=2/x^2+1 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(THPTQG – 2017 – 101) Hàm số  \( y=\frac{2}{{{x}^{2}}+1} \) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  \( \left( 0;+\infty \right) \)

B. \( \left( -1;1 \right)  \)    

C.  \( \left( -\infty ;+\infty  \right)  \)                                   

D.  \( \left( -\infty ;0 \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án A.

Ta có:  \( {y}’=-\frac{4x}{{{({{x}^{2}}+1)}^{2}}} \)

 \( {y}'<0\Leftrightarrow -4x<0\Leftrightarrow x>0 \)

 \( \Rightarrow x\in \left( 0;+\infty  \right) \)

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( 0;+\infty  \right) \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *