Hàm số y=f(3-2x) đồng biến trên khoảng

(THPTQG – 2019 – 103) Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau:

Hàm số  \( y=f(3-2x) \) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (0;2)

B. (2;3)

C.  \( \left( -\infty ;-3 \right) \)

D. (3;4)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Ta có:  \( {y}’=2{f}'(3-2x)\ge 0\Leftrightarrow {f}'(3-2x)\le 0 \)

 \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}& 3-2x\le -3 \\& -1\le 3-2x\le 1 \\\end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x\ge 3 \\& 1\le x\le 2 \\\end{align} \right. \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *