Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=x^2+1

(THPTQG – 2017 – 103) Cho hàm số  \( y=f\left( x \right) \) có đạo hàm  \( f’\left( x \right)={{x}^{2}}+1 \), với  \( \forall x\in \mathbb{R} \). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;0 \right) \)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( 1;+\infty \right) \)

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -1;1 \right) \)

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;+\infty \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Do  \( {y}’={f}'(x)={{x}^{2}}+1>0,\forall x\in \mathbb{R} \), suy ra hàm số đồng biến trên  \( \mathbb{R} \) hay đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;+\infty  \right) \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *