Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng \( \left( -\infty ;0 \right) \) và  \( \left( 2;+\infty \right) \)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( 0;2 \right) \)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -1;1 \right) \) và  \( \left( 3;+\infty \right) \)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( 1;2 \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án C.

Dựa vào dáng điệu đồ thị “có hướng đi lên khi xét từ trái qua phải (biến x tăng)” cho ta biết hàm số đồng biến trên \( \left( -\infty ;0 \right) \) và  \( \left( 2;+\infty  \right) \), suy ra C sai.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *