Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng \( \left( 2;+\infty \right) \)

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;1 \right) \)

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  \( \left( 3;+\infty \right) \)

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  \( \left( 0;3 \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2), suy ra D sai

Chú ý: Ở đây hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( 2;+\infty  \right) \) nên cũng đồng biến trên tập con của nó là  \( \left( 3;+\infty  \right) \).

Do đó, phương án C vẫn đúng.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *