Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 và góc ở đỉnh bằng 60O. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

(THPTQG – 2020 – 101 – Lần 1) Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 và góc ở đỉnh bằng 60O. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. \( 8\pi \)                                                                                                           

B.  \( \frac{16\sqrt{3}\pi }{3} \)

C.  \( \frac{8\sqrt{3}\pi }{3} \)                                   

D.  \( 16\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi S là đỉnh của hình nón và AB là một đường kính của đáy.

Theo bài ra, ta có tam giác SAB là tam giác đều  \( \Rightarrow \ell =SA=AB=2r=4 \)

Vậy diện tích xung quanh của hình nón đã cho là  \( {{S}_{xq}}=\pi r\ell =8\pi  \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *