Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Một hình vuông ABCD có đáy AB, CD là hai dây cung của hai đường tròn đáy và (ABCD) không vuông góc với đáy

Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Một hình vuông ABCD có đáy AB, CD là hai dây cung của hai đường tròn đáy và (ABCD) không vuông góc với đáy. Diện tích hình vuông đó bằng

A. \( \frac{5{{a}^{2}}}{4} \).

B.  \( 5{{a}^{2}} \).                 

C.  \( \frac{5{{a}^{2}}\sqrt{2}}{2} \).                    

D.  \( \frac{5{{a}^{2}}}{2} \).

Hướng dẫn giải:

Chọn D

+ Gọi  \( O,\,\,O’ \) là tâm của 2 đường tròn đáy, I là trung điểm của  \( OO’ \).

Do tính đối xứng nên I là trung điểm của AC, BD.

Kẻ đường kính  \( CC’\Rightarrow AC’=a;\,\,CC’=2a\Rightarrow AC=\sqrt{C'{{A}^{2}}+C'{{C}^{2}}}=a\sqrt{5} \).

+ Do đó  \( {{S}_{ABCD}}=\frac{1}{2}A{{C}^{2}}=\frac{5{{a}^{2}}}{2} \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *