Cho hình nón có bán kính bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 60O. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

(THPTQG – 2020 – 102 – Lần 1) Cho hình nón có bán kính bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 60O. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. \( 50\pi \)                                                                                                         

B.  \( \frac{100\sqrt{3}\pi }{3} \)                                       

C.  \( \frac{50\sqrt{3}\pi }{3} \)             

D.  \( 100\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có độ dài đường sinh là  \( \ell =\frac{r}{\sin \frac{\alpha }{2}}=\frac{5}{\sin {{30}^{0}}}=10 \)

Diện tích xung quanh  \( {{S}_{xq}}=\pi r\ell =50\pi  \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *