Cho hàm số y=2x-1/x+1.Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số  \( y=\frac{2x-1}{x+1} \). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;+\infty \right) \)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;+\infty \right) \)

C. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định

D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

Hướng dẫn giải:

 Đáp án D.

Ta có:  \( {y}’=\frac{3}{{{(x+1)}^{2}}}>0,\forall x\ne -1 \), suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;-1 \right)\) và \(\left( -1;+\infty  \right) \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *