Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=∣3x^4−4x^3−12x^2+m∣ có 7 điểm cực trị

(Đề tham khảo – 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \( y=\left| 3{{x}^{4}}-4{{x}^{3}}-12{{x}^{2}}+m \right| \) có 7 điểm cực trị?

A. 5

B. 6

C. 4                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

 \( y=\left| f(x) \right|=\left| 3{{x}^{4}}-4{{x}^{3}}-12{{x}^{2}}+m \right| \)

Ta có:  \( {f}'(x)=12{{x}^{3}}-12{{x}^{2}}-24x  \)

 \( {f}'(x)=0\Leftrightarrow x=0\vee x=-1\vee x=2 \)

 

Do hàm số f(x) có ba điểm cực trị nên hàm số  \( y=\left| f(x) \right| \) có 7 điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình f(x) = 0 có 4 nghiệm  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & m>0 \\  & m-5<0 \\ \end{align} \right.\Leftrightarrow 0 < m <5 \)

Do  \( m\in \mathbb{Z}\Rightarrow m\in \left\{ 1;2;3;4;5 \right\} \)

 

Hệ Thống Trung Tâm Nhân Tài Việt!

Fanpage Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Nhân Tài Việt

Fanpage Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Nhân Tài Việt

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *