Xác định tham số m sao cho hàm số y=x+m√x đạt cực trị tại x = 1

Xác định tham số m sao cho hàm số \( y=x+m\sqrt{x} \) đạt cực trị tại x = 1.

A. \( m=-2 \)

B. m = 2                           

C.  \( m=-6 \)                   

D. m = 6

Hướng dẫn giải: 

Đáp án A.

 \( {y}’={f}'(x)=1+\frac{m}{2\sqrt{x}},\left( x>0 \right) \)

Để hàm số đạt cực trị tại x = 1 thì  \( {f}'(1)=0\Leftrightarrow 1+\frac{m}{2}=0\Leftrightarrow m=-2 \)

Thử lại với  \( m=-2 \), hàm số  \( y=x-2\sqrt{x} \) có cực tiểu tại x = 1, do đó  \( m=-2 \) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *