Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z.z¯=1 là

Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn \( z.\bar{z}=1 \) là

A. một đường thẳng

B. một đường tròn

C. một elip                       

D. một điểm

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Đặt  \( z=x+yi;\text{ }x,y\in \mathbb{R} \).

Khi đó \( \bar{z}=x-yi \).

Vì  \( z.\bar{z}=1\Leftrightarrow (x+yi)(x-yi)=1\Leftrightarrow {{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1 \).

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z cần tìm là đường tròn đơn vị.

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *