Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z.z¯=1 là

Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn \( z.\bar{z}=1 \) là

A. một đường thẳng

B. một đường tròn

C. một elip                       

D. một điểm

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Đặt  \( z=x+yi;\text{ }x,y\in \mathbb{R} \).

Khi đó \( \bar{z}=x-yi \).

Vì  \( z.\bar{z}=1\Leftrightarrow (x+yi)(x-yi)=1\Leftrightarrow {{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1 \).

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z cần tìm là đường tròn đơn vị.

Các bài toán mới!

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *