Skip to content

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Nội dung chính của Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số dày hơn 400 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số

Dạng 2. Xét tính đơn điệu của hàm số (biết bảng biến thiên, đồ thị, y’)

Dạng 3. Tìm điều kiện để hàm số bậc 3, trùng phương, hàm phân thức đơn điệu trên khoảng K.

Dạng 4. Tìm điều kiện để hàm số lượng giác, hàm vô tỷ và hàm số khác đơn điệu trên khoảng K.

Dạng 5. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số hợp

Dạng 6. Ứng dụng phương pháp hàm số vào đại số

Bài 2. Cực trị của hàm số

Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số

Dạng 2. Tìm cực trị của hàm số khi cho đồ thị, bảng biến thiên, y’.

Dạng 3. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị tại x0

Dạng 4. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị (bậc 3, bậc 4 và hàm phân thức)

Dạng 5. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị kèm theo điều kiện của hệ thức theo x, y

Dạng 6. Bài toán liên quan đường thẳng thẳng nối 2 điểm cực trị

Dạng 7. Tìm điều kiện hình học về các điểm cực trị

Dạng 8. Tìm cực trị của hàm hợp

Bài 3. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 1. Tìm Max-min của hàm số trên đoạn [a;b]

Dạng 2. Tìm Max-min khi biết đồ thị, bảng biến thiên.

Dạng 3. Tìm Max-min của hàm số khi chưa cho đoạn [a;b]

Dạng 4. Tìm Max-min của hàm số lượng giác, hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

Dạng 5. Tìm Max-min hàm số dùng bất đẳng thức cổ điển

Dạng 6. Bài toán tham số m về Max-min

Dạng 7. Bài toán Max-min của biểu thức nhiều biến

Dạng 8. Ứng dụng Max-min giải bài toán thực tế

Dạng 9. Tìm tiệm cận của hàm hợp

Bài 4. Tiệm cận

Dạng 1. Tìm đường tiệm cận của hàm số

Dạng 2. Tìm đường tiệm cận của hàm số biết bảng biến thiên, đồ thị

Dạng 3. Biện luận số đường tiệm cận

Dạng 5. Bài toán tiệm cận thỏa mãn điều kiện

Dạng 6. Bài toán về tiệm cận với diện tích, góc, khoảng cách

Dạng 7. Tìm tiệm cận của hàm hợp

Bài 5. Đồ thị hàm số

Dạng 1. Nhận dạng đồ thị hàm số (hàm bậc 3, hàm trùng phương, hàm phân thức)

Dạng 2. Xét dấu hệ số của biểu thức khi biết đồ thị, bảng biến thiên, đồ thị của đạo hàm.

Dạng 3. Nhận dạng đồ thị khi biết hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

Dạng 4. Biến đổi đồ thị bằng phép tịnh tiến

Bài 6. Sự tương giao đồ thị

Dạng 1. Tìm tọa độ giao điểm

Dạng 2. Sự tương giao bằng phương pháp đồ thị (cho đồ thị, bảng biến thiên)

Dạng 3. Sự tương giao bằng phương pháp đồ thị có chứa trị tuyệt đối (cho đồ thị, bảng biến thiên)

Dạng 4. Đồ thị hàm số bậc 3 cắt d, thỏa mãn điều kiện theo x, y.

Dạng 5. Đồ thị hàm số bậc 4 cắt d, thỏa mãn điều kiện theo x, y.

Dạng 6. Đồ thị hàm phân thức cắt d, thỏa mãn điều kiện theo x, y.

Dạng 7. Sự tương giao của đồ thị hàm hợp

Bài 7. Điểm đặc biệt của đồ thị hàm số

Dạng 1. Tìm điểm có tọa độ nguyên

Dạng 2. Tìm điểm thuộc đồ thị thỏa mãn điều kiện

Dạng 3. Tìm điểm cố định của họ đồ thị

Dạng 4. Tìm tập hợp điểm

Bài 8. Ứng dụng đạo hàm vào thực tế

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

error: Content is protected !!