Skip to content

Sách Chuyên đề Hình học trong không gian

Nội dung chính của Sách Chuyên đề Hình học trong không gian

Sách Chuyên đề Hình học trong không gian dày hơn 400 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 5. Quan hệ song song trong không gian

Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Dạng 1. Đọc hình vẽ (quy tắc vẽ hình, giao tuyến, giao điểm, thiết diện,…)

Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Dạng 3. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Dạng 4. Tìm thiết diện

Dạng 5. Bài toán thẳng hàng, đồng quy

Dạng 6. Bài toán quỹ tích, tập hợp điểm

Dạng 7. Bài toán thực tế

Dạng 8. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 2. Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng chéo nhau

Dạng 1. Đọc hình vẽ (nhận dạng song song, giao điểm, giao tuyến, thiết diện)

Dạng 2. Xác định và chứng minh d // d’

Dạng 3. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (với d // d’)

Dạng 4. Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng (với d // d’)

Dạng 5. Tìm thiết diện (với d // d’)

Dạng 6. Bài toán quỹ tích (dùng d song song d’)

Dạng 7. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Dạng 1. Đọc hình vẽ (nhận dạng song song, giao tuyến, giao điểm, thiết diện)

Dạng 2. Xác định và chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng

Dạng 3. Tìm giao tuyến, giao điểm có quan hệ song song

Dạng 4. Bài toán quỹ tích (dùng quan hệ song song)

Dạng 5. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Dạng 1. Đọc hình vẽ (nhận dạng song song, giao tuyến, giao điểm, thiết diện)

Dạng 2. Xác định và chứng minh 2 mặt phẳng song song

Dạng 3. Tìm giao tuyến, giao điểm (có quan hệ song song)

Dạng 4. Tìm thiết diện song song với mặt phẳng

Dạng 5. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 5. Phép chiếu song song

Chuyên đề 6. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc

Dạng 1. Đọc hình vẽ (góc, đường thẳng vuông góc)

Dạng 2. Góc giữa hai đường thẳng

Dạng 3. Hai đường thẳng vuông góc

Dạng 4. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết về đường thẳng, mặt phẳng vuông góc nhau

Dạng 2. Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Dạng 3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Dạng 4. Thiết diện vuông góc với đường thẳng

Dạng 5. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc

Dạng 1. Câu hỏi lý huyết về hai mặt phẳng vuông góc (hình vẽ cho trước)

Dạng 2. Góc giữa hai mặt phẳng, góc nhị diện

Dạng 3. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy tam giác)

Dạng 4. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy hình chữ nhật, hình vuông)

Dạng 5. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy hình thang, hình thoi)

Dạng 6. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (hình chóp đều)

Dạng 7. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (hình chóp khác)

Dạng 8. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy hình thang, hình thoi)

Dạng 9. Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Dạng 10. Quan hệ vuông góc trong hình lăng trụ đứng

Dạng 11. Quan hệ vuông góc trong hình lăng trụ xiên

Bài 4. Khoảng cách trong không gian

Dạng 1. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và mặt phẳng

Dạng 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng và giữa hai mặt phẳng

Dạng 3. Biện luận khoảng cách

Dạng 4. Bài toán Max-min về khoảng cách

Dạng 5. Bài toán thể tích khối chóp

Dạng 6. Bài toán thể tích khối lăng trụ

Dạng 7. Bài toán thể tích khối hộp

Dạng 8. Bài toán tỉ lệ thể tích

Dạng 9. Bài toán thực tế về khoảng cách và thể tích

 

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên đề Hình học trong không gian

Sách Chuyên đề Hình học trong không gian là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

error: Content is protected !!