Skip to content

Sách chuyên đề Tích phân

Nội dung chính của Sách chuyên đề Tích phân

Sách chuyên đề Tích phân dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Bài 1. Công thức Nguyên hàm – Tích phân cơ bản

Dạng 1. Công thức nguyên hàm cơ bản, mở rộng

Dạng 2. Nguyên hàm – tích phân tổng hiệu và sử dụng tính chất

Bài 2. Phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân

Dạng 1. Nguyên hàm – Tích phân hàm hữu tỷ

Dạng 2. Nguyên hàm – Tích phân hàm lượng giác

Dạng 3. Tích phân chứa trị tuyệt đối

Dạng 4. Phương pháp đổi biến

Dạng 5. Tích phân hàm vô tỷ

Dạng 6. Phương pháp từng phần

Dạng 7. Tích phân đặc biệt (hàm chẵn, lẻ, tuần hoàn…)

Bài 3. Nguyên hàm – Tích phân hàm ẩn

Bài 4. Ứng dụng tích phân tính diện tích

Dạng 1. Xây dựng công thức tính diện tích theo hình vẽ

Dạng 2. Diện tích hình phẳng y=f(x), y=g(x)

Dạng 3. Diện tích hình phẳng y=f(x), y=g(x), y=h(x)

Dạng 4. Diện tích hình phẳng dựa vào đồ thị

Bài 5. Ứng dụng tích phân tính thể tích

Dạng 1. Xây dựng công thức tính thể tích theo hình vẽ

Dạng 2. Thể tích vật thể, biết mặt cắt

Dạng 3. Thể tích vật thể tròn xoay y=f(x), Ox (quanh Ox)

Dạng 4. Thể tích vật thể tròn xoay y=f(x), y=g(x),…(quanh Ox)

Bài 6. Ứng dụng tích phân vào thực tế

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Tích phân

Sách chuyên đề Tích phân là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

error: Content is protected !!