Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện đều ABCD có A(0;1;2) và hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (BCD) là H(4;−3;−2). Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện đều ABCD có A(0;1;2) và hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (BCD) là \( H(4;-3;-2) \). Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

A. \( I(3;-2;-1) \)

B.  \( I(2;-1;0) \)               

C.  \( I(3;-2;1) \)               

D.  \( I(-3;-2;1) \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi I(a;b;c)  \( \Rightarrow \overrightarrow{IA}=(-a;1-b;2-c) \),  \( \overrightarrow{IH}=(4-a;-3-b;-2-c) \).

ABCD là tứ diện đều nên tâm I của mặt cầu ngoại tiếp trùng với trọng tâm tứ diện

 \( \Rightarrow \overrightarrow{IA}=-3\overrightarrow{IH} \) \( \Rightarrow \left\{ \begin{align}  & -a=-3(4-a) \\  & 1-b=-3(-3-b) \\  & 2-c=-3(-2-c) \\ \end{align} \right. \) \( \Rightarrow \left\{ \begin{align}  & a=3 \\  & b=-2 \\  & c=-1 \\ \end{align} \right.\Rightarrow I(3;-2;-1) \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *