Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(2;-1;0), B(1;2;1), C(3;-2;0), D(1;1;-3). Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

(THPTQG – 2019 – 104) Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(2;-1;0), B(1;2;1), C(3;-2;0), D(1;1;-3). Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

A. \( \left\{ \begin{align} & x=1+t \\ & y=1+t \\  & z=-2-3t \\ \end{align} \right. \)             

B.  \( \left\{ \begin{align}  & x=1+t \\  & y=1+t \\ & z=-3+2t \\ \end{align} \right. \)

C.  \( \left\{ \begin{align}  & x=t \\  & y=t \\  & z=-1-2t \\ \end{align} \right. \)             

D.  \( \left\{ \begin{align}  & x=t \\  & y=t \\ & z=1-2t \\ \end{align} \right. \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Ta có  \( \overrightarrow{AB}=(-1;3;1),\overrightarrow{AC}=(1;-1;0) \)

 \( {{\vec{n}}_{ABC}}=\left[ \overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC} \right]=(1;1;-2) \).

Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) nên có vectơ chỉ phương là  \( {{\vec{n}}_{ABC}}=(1;1;-2) \), phương trình tham số là:  \( \left\{ \begin{align} & x=1+t \\  & y=1+t \\  & z=-3-2t \\ \end{align} \right. \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán mới!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *