Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=2019/(f(x)−1)

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ

 

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  \( y=\frac{2019}{f(x)-1} \) là:

A. 1

B. 2

C. 3                                   

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án C.

Từ đồ thị của hàm số y = f(x) suy ra tập xác định của hàm số y = f(x) là  \( D=\mathbb{R} \).

Do đó, số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  \( y=\frac{2019}{f(x)-1} \) chính là số nghiệm của phương trình f(x) = 1.

Qua đồ thị ta có: Đường thẳng y = 1 cắt đồ thị hàm số y = f(x) tại 3 điểm phân biệt nên phương trình f(x) = 1 có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy đồ thị hàm số  \( y=\frac{2019}{f(x)-1} \) có 3 đường tiệm cận đứng.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *