Skip to content

Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit

Nội dung chính của Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit

Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 3. Dãy số  – Cấp số cộng – Cấp số nhân

Bài 1. Dãy số

Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số

Dạng 2. Xác định công thức của dãy số (un)

Dạng 3. Xét tính tăng, giảm của dãy số

Dạng 4. Xét tính bị chặn của dãy số

Bài 2. Cấp số cộng

Dạng 1. Chứng minh một dãy số (un) là cấp số cộng

Dạng 2. Tìm số hạng đầu tiên, công sai của cấp số cộng, tìm số hạng thứ k của cấp số cộng, tính tổng k số hạng đầu tiên

Dạng 3. Điều kiện để dãy số thành cấp số cộng

Dạng 4. Bài toán thực tế về cấp số cộng

Bài 3. Cấp số nhân

Dạng 1. Chứng minh một dãy số (un) là cấp số nhân

Dạng 2. Tìm số hạng đầu tiên, công bội của cấp số nhân, tìm số hạng thứ k của cấp số nhân, tính tổng k số hạng đầu tiên

Dạng 3. Điều kiện để dãy số thành cấp số nhân

Dạng 4. Bài toán tổng hợp về cấp số cộng và cấp số nhân

Dạng 5. Bài toán thực tế về cấp số nhân

Chuyên đề 4. Mũ – Logarit

Bài 1. Phép tính lũy thừa

Dạng 1. Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức lũy thừa

Dạng 2. So sánh các lũy thừa

Dạng 3. Bài toán lãi suất

Bài 2. Phép tính logarit

Dạng 1. Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức logarit

Dạng 2. Biểu diễn logarit này theo logarit khác

Dạng 3. So sánh các logarit

Bài 3. Hàm số mũ – Hàm số logarit

Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số

Dạng 2. Tính đạo hàm các cấp

Dạng 3. Toán Max-Min (1 biến) với hàm mũ, lôgarit

Dạng 4. Toán Max-Min (nhiều biến) liên quan mũ và lôgarit

Dạng 5. Sự biến thiên liên quan hàm số mũ

Dạng 6. Đọc đồ thị liên hàm số mũ, lôgarit

Dạng 7. Bài toán thực tế theo hàm mũ – logarit

Bài 4. Phương trình – Bất phương trình mũ

Dạng 1. Phương trình, bất phương trình mũ cơ bản

Dạng 2. Phương trình đưa về cùng cơ số

Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4. Phương pháp logarit hóa

Dạng 5. Phương pháp phân tích thành tích

Dạng 6. Phương pháp hàm số, đánh giá

Dạng 7. Bài toán tham số về phương trình mũ

Dạng 8. Bài toán bất phương trình nghiệm đúng với mọi x, có nghiệm và vô nghiệm trên khoảng K.

Bài 5. Phương trình – Bất phương trình logarit

Dạng 1. Phương trình, bất phương trình logarit cơ bản

Dạng 2. Phương trình đưa về cùng cơ số

Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4. Phương pháp mũ hóa

Dạng 5. Phương pháp phân tích thành tích

Dạng 6. Phương pháp hàm số, đánh giá

Dạng 7. Bài toán tham số về phương trình mũ

Dạng 8. Bài toán bất phương trình nghiệm đúng với mọi x, có nghiệm và vô nghiệm trên khoảng K.

Bài 6. Các bài toán tổng hợp về Mũ và logarit

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit

Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

error: Content is protected !!