Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có kích thước AB = 4a, AD = 5a, AA’ = 3a. Mặt cầu trên có bán kính bằng bao nhiêu

Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có kích thước AB = 4a, AD = 5a, AA’ = 3a. Mặt cầu trên có bán kính bằng bao nhiêu?

A. \( \frac{5\sqrt{2}a}{2} \)

B.  \( 2\sqrt{3}a  \)                    

C. 6a                                 

D.  \( \frac{3a\sqrt{2}}{2} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi I là tâm của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp là

 \( R=IA=\frac{1}{2}A{C}’=\frac{1}{2}\sqrt{A{{B}^{2}}+A{{D}^{2}}+A'{{A}^{2}}}=\frac{5a\sqrt{2}}{2} \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *