Hàm số y=2x^4+1 đồng biến trên khoảng nào?

Ví dụ 6. (Đề minh họa THPTQG – 2017) Hàm số \(y=2{{x}^{4}}+1\) đồng biến trên khoảng nào?

A. \(\left( -\infty ;-\frac{1}{2} \right)\)

B. \(\left( 0;+\infty \right)\)            

C.\(\left( -\frac{1}{2};+\infty  \right)\)        

D. \(\left( -\infty ;0 \right)\)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án B.

Ta có:  \( {y}’=8{{x}^{3}};{y}’>0\Leftrightarrow x>0 \)

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( 0;+\infty  \right) \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *