Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị hợp với hình vẽ bên

Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị hợp với hình vẽ bên?

A.  \( y={{e}^{x}} \)

B.  \( y={{e}^{-x}} \)

C.  \( y={{\log }_{\sqrt{2}}}x \)

D.  \( y={{\log }_{\frac{\pi }{4}}}x \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Do đường cong đi qua điểm (1;0) và nằm phía phải trục tung Oy, suy ra đây là đồ thị của hàm số logarit có dạng  \( y={{\log }_{a}}x \), suy ra  \( y={{\log }_{\sqrt{2}}}x \) hoặc \( y={{\log }_{\frac{\pi }{4}}}x \)

Do đồ thị có hướng đi lên khi x tăng, suy ra hàm số đồng biến  \( \Rightarrow a>1\Rightarrow y={{\log }_{\sqrt{2}}}x \)

 

Thông Tin Hỗ Trợ Thêm!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *