Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a, a√3 và 2a

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp chữ nhật có kích thước a, \( a\sqrt{3} \) và 2a.

A. \( 8{{a}^{2}} \)

B.  \( 4\pi {{a}^{2}} \)            

C.  \( 16\pi {{a}^{2}} \) 

D.  \( 8\pi {{a}^{2}} \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Xét khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tâm O, với AB = a,  \( AD=a\sqrt{3} \) và  \( A{A}’=2a  \). Dễ thấy O cách đều các đỉnh của khối hộp này nên mặt cầu ngoại tiếp khối hộp có tâm O, bán kính  \( R=\frac{AC’}{2} \)

Ta có:  \( AC=\sqrt{A{{B}^{2}}+A{{D}^{2}}}=2a  \),  \( AC’=\sqrt{A{{C}^{2}}+C{{{{C}’}}^{2}}}=2a\sqrt{2} \)

 \( \Rightarrow R=\frac{AC’}{2}=a\sqrt{2} \)

Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp này là  \( S=4\pi {{R}^{2}}=8\pi {{a}^{2}} \).

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *