Cho hình trụ có chiều cao bằng 3√2. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 12√2. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

(THPTQG – 2019 – 103) Cho hình trụ có chiều cao bằng \( 3\sqrt{2} \). Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng  \( 12\sqrt{2} \). Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. \( 6\sqrt{10}\pi \)                                                 

B.  \( 6\sqrt{34}\pi  \)       

C.  \( 3\sqrt{10}\pi  \)                

D.  \( 3\sqrt{34}\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( {{S}_{ABCD}}=12\sqrt{2}=3\sqrt{2}CD  \)

 \( \Rightarrow CD=4\Rightarrow CI=2 \) \( \Rightarrow CO=\sqrt{C{{I}^{2}}+I{{O}^{2}}}=\sqrt{5}=r \)

 \( {{S}_{xq}}=2\pi r\ell =6\sqrt{10}\pi  \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *