Cho hình trụ có chiều cao bằng 3√2. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 12√2. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

(THPTQG – 2019 – 103) Cho hình trụ có chiều cao bằng \( 3\sqrt{2} \). Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng  \( 12\sqrt{2} \). Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. \( 6\sqrt{10}\pi \)                                                 

B.  \( 6\sqrt{34}\pi  \)       

C.  \( 3\sqrt{10}\pi  \)                

D.  \( 3\sqrt{34}\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Ta có:  \( {{S}_{ABCD}}=12\sqrt{2}=3\sqrt{2}CD  \)

 \( \Rightarrow CD=4\Rightarrow CI=2 \) \( \Rightarrow CO=\sqrt{C{{I}^{2}}+I{{O}^{2}}}=\sqrt{5}=r \)

 \( {{S}_{xq}}=2\pi r\ell =6\sqrt{10}\pi  \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *