Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’.

A. \( 3\pi {{a}^{2}} \)                                           

B.  \( \pi {{a}^{2}} \)                    

C.  \( \frac{4\pi {{a}^{2}}}{3} \)                             

D.  \( \frac{{{a}^{2}}\sqrt{3}}{2}\pi  \)

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Gọi O là tâm của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ là:

 \( R=OA=\frac{\sqrt{3}}{2}a  \)

Do đó diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ là  \( S=4\pi {{R}^{2}}=4\pi {{\left( \frac{a\sqrt{3}}{2} \right)}^{2}}=3\pi {{a}^{2}} \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán mới!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *