Cho hàm số y=x^4-2x^2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Ví dụ 5.  (THPTQG – 2017 – 103) Cho hàm số  \( y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}} \). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;-2 \right) \)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \( \left( -\infty ;-2 \right) \)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -1;1 \right) \)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -1;1 \right) \).

Hướng dẫn giải:

 Đáp án B.

Ta có:  \( y’=4{{x}^{3}}-4x=4x({{x}^{2}}-1) \); \( {y}’=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x=0 \\ & x=\pm 1 \\\end{align} \right. \)

Bảng biến thiên:

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;-1 \right) \) nên nó cũng nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;-2 \right) \).

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *