Cho hàm số y=logax và y=logbx có đồ thị như hình vẽ bên

Cho hàm số  \( y={{\log }_{a}}x \) và  \( y={{\log }_{b}}x \) có đồ thị như hình vẽ bên. Trong các kết luận dưới đây, đâu là kết luận đúng?

A. 0 < a < 1 < b

B. 0 < b < a < 1

C. 0 < a < b < 1

D. 0 < b < 1 < a

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Từ đồ thị suy ra  \( y={{\log }_{a}}x \) đồng biến trên  \( \left( 0;+\infty  \right) \) (đồ thị có hướng đi lên khi x tăng)  \( \Rightarrow a>1 \).

Và  \( y={{\log }_{b}}x \) nghịch biến trên  \( \left( 0;+\infty  \right) \) (đồ thị có hướng đi xuống khi x tăng)  \( \Rightarrow 0<b<1 \).

Suy ra: \( 0 < b <1 \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *