Cho hàm số y=logax và y=logbx có đồ thị như hình vẽ bên

Cho hàm số  \( y={{\log }_{a}}x \) và  \( y={{\log }_{b}}x \) có đồ thị như hình vẽ bên. Trong các kết luận dưới đây, đâu là kết luận đúng?

A. 0 < a < 1 < b

B. 0 < b < a < 1

C. 0 < a < b < 1

D. 0 < b < 1 < a

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Từ đồ thị suy ra  \( y={{\log }_{a}}x \) đồng biến trên  \( \left( 0;+\infty  \right) \) (đồ thị có hướng đi lên khi x tăng)  \( \Rightarrow a>1 \).

Và  \( y={{\log }_{b}}x \) nghịch biến trên  \( \left( 0;+\infty  \right) \) (đồ thị có hướng đi xuống khi x tăng)  \( \Rightarrow 0<b<1 \).

Suy ra: \( 0 < b <1 \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *