Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị hàm số y=f′(x) là đường cong trong hình bên

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị hàm số  \( y=f’\left( x \right) \) là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số f(x) đồng biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;-2 \right) \) và  \( \left( 0;+\infty \right) \)

B. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng  \( \left( -2;0 \right) \)

C. Hàm số f(x) đồng biến trên khoảng  \( \left( -3;+\infty \right) \)

D. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng  \( \left( -\infty ;0 \right) \)

Hướng dẫn giải:

 Đáp án C.

Dựa vào đồ thị  \( y={f}'(x) \) cho biết:

+  \( {f}'(x)>0\Leftrightarrow x>-3 \) (với  \( x>-3 \) thì đồ thị  \( y={f}'(x) \) nằm phía trên trục Ox).

+  \( {f}'(x)<0\Leftrightarrow x<-3 \)

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  \( \left( -3;+\infty  \right) \) và nghịch biến trên  \( \left( -\infty ;-3 \right) \).

Do đó chỉ có C đúng.

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Sách Toán học 12!

Error: View 7b4a035yn3 may not exist

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *