Cho hàm số y = f(x). Đồ thị y = f’(x) của hàm số như hình bên. Đặt g(x)=2f(x)+x^2. Mệnh đề nào dưới đây đúng

(THPTQG – 2017 – 105) Cho hàm số y = f(x). Đồ thị y = f’(x) của hàm số như hình bên. Đặt \( g(x)=2f(x)+{{x}^{2}} \). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. g(3) < g(-3) < g(1)

B. g(1) < g(-3) < g(3)

C. g(-3) < g(3) < g(-1)  

D. g(1) < g(3) < g(-3)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

Ta có:  \( {g}'(x)=2{f}'(x)+2x\Rightarrow {g}'(x)=0\Rightarrow x\in \{-3;1;3\} \)

Từ đồ thị của y = f’(x) ta có bảng biến thiên của hàm số g(x).

Suy ra g(3) > g(1).

Kết hợp với bảng biến thiên, ta có:

 \( \int\limits_{-3}^{1}{-{g}'(x)dx}>\int\limits_{1}^{3}{{g}'(x)dx}\Leftrightarrow \int\limits_{1}^{-3}{{g}'(x)dx}>\int\limits_{1}^{3}{{g}'(x)dx} \)

 \( \Leftrightarrow g(-3)-g(1)>g(3)-g(1)\Leftrightarrow g(-3)>g(3) \)

Vậy ta có:  \( g(-3)>g(3)>g(1) \)

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *