Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết f(x) là một trong bốn hàm số được

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết f(x) là một trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm f(x).

A. \(f\left( x \right)={{\log }_{\frac{3}{\pi }}}x\)

B. \(f\left( x \right)={{x}^{\frac{3}{\pi }}}\)

C. \(f\left( x \right)=\ln x\)

D. \(f\left( x \right)={{e}^{x}}\)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Vì  \( f(x)={{x}^{\frac{3}{\pi }}} \) có tập xác định  \( D=\left( 0;+\infty  \right) \)  \( \Rightarrow f(x)={{x}^{\frac{3}{\pi }}}>0,\forall x>0 \) và  \( f(x)={{e}^{x}}>0,\forall x\in \mathbb{R} \) nên đồ thị của hai hàm số  \( f(x)={{x}^{\frac{3}{\pi }}} \) và  \( f(x)={{e}^{x}} \) phải nằm trọn phía trên trục Ox, suy ra loại B, D.

Do đồ thị có hướng đi lên khi x tăng, suy ra hàm số đồng biến  \( \Rightarrow a>1\Rightarrow f(x)=\ln x \)

 

Nhận Dạy Kèm Môn Toán Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *