Sách Chuyên đề Hình học trong không gian

Sách Chuyên đề Hình học trong không gian

Nội dung chính của Sách Chuyên đề Hình học trong không gian

Sách Chuyên đề Hình học trong không gian dày hơn 400 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 5. Quan hệ song song trong không gian

Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Dạng 1. Đọc hình vẽ (quy tắc vẽ hình, giao tuyến, giao điểm, thiết diện,…)

Dạng 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Dạng 3. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Dạng 4. Tìm thiết diện

Dạng 5. Bài toán thẳng hàng, đồng quy

Dạng 6. Bài toán quỹ tích, tập hợp điểm

Dạng 7. Bài toán thực tế

Dạng 8. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 2. Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng chéo nhau

Dạng 1. Đọc hình vẽ (nhận dạng song song, giao điểm, giao tuyến, thiết diện)

Dạng 2. Xác định và chứng minh d // d’

Dạng 3. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (với d // d’)

Dạng 4. Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng (với d // d’)

Dạng 5. Tìm thiết diện (với d // d’)

Dạng 6. Bài toán quỹ tích (dùng d song song d’)

Dạng 7. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Dạng 1. Đọc hình vẽ (nhận dạng song song, giao tuyến, giao điểm, thiết diện)

Dạng 2. Xác định và chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng

Dạng 3. Tìm giao tuyến, giao điểm có quan hệ song song

Dạng 4. Bài toán quỹ tích (dùng quan hệ song song)

Dạng 5. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Dạng 1. Đọc hình vẽ (nhận dạng song song, giao tuyến, giao điểm, thiết diện)

Dạng 2. Xác định và chứng minh 2 mặt phẳng song song

Dạng 3. Tìm giao tuyến, giao điểm (có quan hệ song song)

Dạng 4. Tìm thiết diện song song với mặt phẳng

Dạng 5. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 5. Phép chiếu song song

Chuyên đề 6. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc

Dạng 1. Đọc hình vẽ (góc, đường thẳng vuông góc)

Dạng 2. Góc giữa hai đường thẳng

Dạng 3. Hai đường thẳng vuông góc

Dạng 4. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết về đường thẳng, mặt phẳng vuông góc nhau

Dạng 2. Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Dạng 3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Dạng 4. Thiết diện vuông góc với đường thẳng

Dạng 5. Bài toán tổng hợp – Toán thực tế

Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc

Dạng 1. Câu hỏi lý huyết về hai mặt phẳng vuông góc (hình vẽ cho trước)

Dạng 2. Góc giữa hai mặt phẳng, góc nhị diện

Dạng 3. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy tam giác)

Dạng 4. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy hình chữ nhật, hình vuông)

Dạng 5. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy hình thang, hình thoi)

Dạng 6. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (hình chóp đều)

Dạng 7. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (hình chóp khác)

Dạng 8. Quan hệ vuông góc trong hình chóp (đáy hình thang, hình thoi)

Dạng 9. Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Dạng 10. Quan hệ vuông góc trong hình lăng trụ đứng

Dạng 11. Quan hệ vuông góc trong hình lăng trụ xiên

Bài 4. Khoảng cách trong không gian

Dạng 1. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và mặt phẳng

Dạng 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng và giữa hai mặt phẳng

Dạng 3. Biện luận khoảng cách

Dạng 4. Bài toán Max-min về khoảng cách

Dạng 5. Bài toán thể tích khối chóp

Dạng 6. Bài toán thể tích khối lăng trụ

Dạng 7. Bài toán thể tích khối hộp

Dạng 8. Bài toán tỉ lệ thể tích

Dạng 9. Bài toán thực tế về khoảng cách và thể tích

 

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên đề Hình học trong không gian

Sách Chuyên đề Hình học trong không gian là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Nội dung chính của Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số dày hơn 400 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số

Dạng 2. Xét tính đơn điệu của hàm số (biết bảng biến thiên, đồ thị, y’)

Dạng 3. Tìm điều kiện để hàm số bậc 3, trùng phương, hàm phân thức đơn điệu trên khoảng K.

Dạng 4. Tìm điều kiện để hàm số lượng giác, hàm vô tỷ và hàm số khác đơn điệu trên khoảng K.

Dạng 5. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số hợp

Dạng 6. Ứng dụng phương pháp hàm số vào đại số

Bài 2. Cực trị của hàm số

Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số

Dạng 2. Tìm cực trị của hàm số khi cho đồ thị, bảng biến thiên, y’.

Dạng 3. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị tại x0

Dạng 4. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị (bậc 3, bậc 4 và hàm phân thức)

Dạng 5. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị kèm theo điều kiện của hệ thức theo x, y

Dạng 6. Bài toán liên quan đường thẳng thẳng nối 2 điểm cực trị

Dạng 7. Tìm điều kiện hình học về các điểm cực trị

Dạng 8. Tìm cực trị của hàm hợp

Bài 3. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 1. Tìm Max-min của hàm số trên đoạn [a;b]

Dạng 2. Tìm Max-min khi biết đồ thị, bảng biến thiên.

Dạng 3. Tìm Max-min của hàm số khi chưa cho đoạn [a;b]

Dạng 4. Tìm Max-min của hàm số lượng giác, hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

Dạng 5. Tìm Max-min hàm số dùng bất đẳng thức cổ điển

Dạng 6. Bài toán tham số m về Max-min

Dạng 7. Bài toán Max-min của biểu thức nhiều biến

Dạng 8. Ứng dụng Max-min giải bài toán thực tế

Dạng 9. Tìm tiệm cận của hàm hợp

Bài 4. Tiệm cận

Dạng 1. Tìm đường tiệm cận của hàm số

Dạng 2. Tìm đường tiệm cận của hàm số biết bảng biến thiên, đồ thị

Dạng 3. Biện luận số đường tiệm cận

Dạng 5. Bài toán tiệm cận thỏa mãn điều kiện

Dạng 6. Bài toán về tiệm cận với diện tích, góc, khoảng cách

Dạng 7. Tìm tiệm cận của hàm hợp

Bài 5. Đồ thị hàm số

Dạng 1. Nhận dạng đồ thị hàm số (hàm bậc 3, hàm trùng phương, hàm phân thức)

Dạng 2. Xét dấu hệ số của biểu thức khi biết đồ thị, bảng biến thiên, đồ thị của đạo hàm.

Dạng 3. Nhận dạng đồ thị khi biết hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

Dạng 4. Biến đổi đồ thị bằng phép tịnh tiến

Bài 6. Sự tương giao đồ thị

Dạng 1. Tìm tọa độ giao điểm

Dạng 2. Sự tương giao bằng phương pháp đồ thị (cho đồ thị, bảng biến thiên)

Dạng 3. Sự tương giao bằng phương pháp đồ thị có chứa trị tuyệt đối (cho đồ thị, bảng biến thiên)

Dạng 4. Đồ thị hàm số bậc 3 cắt d, thỏa mãn điều kiện theo x, y.

Dạng 5. Đồ thị hàm số bậc 4 cắt d, thỏa mãn điều kiện theo x, y.

Dạng 6. Đồ thị hàm phân thức cắt d, thỏa mãn điều kiện theo x, y.

Dạng 7. Sự tương giao của đồ thị hàm hợp

Bài 7. Điểm đặc biệt của đồ thị hàm số

Dạng 1. Tìm điểm có tọa độ nguyên

Dạng 2. Tìm điểm thuộc đồ thị thỏa mãn điều kiện

Dạng 3. Tìm điểm cố định của họ đồ thị

Dạng 4. Tìm tập hợp điểm

Bài 8. Ứng dụng đạo hàm vào thực tế

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số

Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz

Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz

Nội dung chính của Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz

Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Bài 1. Hệ trục tọa độ

Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ thỏa mãn điều kiện cho trước, tính độ dài đoạn thẳng

Dạng 2. Xét sự cùng phương, sự đồng phẳng, 3 điểm thẳng hàng

Dạng 3. Tích vô hướng, góc, tích có hướng và ứng dụng

Bài 2. Tổng quát về phương trình mặt cầu – Phương trình mặt phẳng – Phương trình đường thẳng

Dạng 1. Tổng quan về phương trình mặt cầu

Dạng 2. Tổng quan về phương trình mặt phẳng

Dạng 3. Tổng quan về phương trình đường thẳng

Bài 3. Bài toán liên quan đến mặt cầu

Dạng 1. Viết phương trình mặt cầu liên quan đến mặt phẳng

Dạng 2. Viết phương trình mặt cầu liên quan đến đường thẳng

Dạng 3. Tìm điểm thuộc mặt cầu thỏa mãn điều kiện

Dạng 4. Bài toán Max-min liên quan đến mặt cầu

Dạng 5. Toán thực tế liên quan đến phương trình mặt cầu

Bài 4. Vị trí tương đối – Góc – Khoảng cách

Dạng 1. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng với mặt phẳng, mặt phẳng với đường thẳng, mặt phẳng với mặt cầu

Dạng 2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng với đường thẳng, đường thẳng với mặt cầu.

Dạng 3. Vị trí tương đối giữa hai mặt cầu

Dạng 4. Góc giữa các đối tượng (mặt phẳng, đường thẳng)

Dạng 5. Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng và đường thẳng

Dạng 6. Khoảng cách giữa hai đối tượng song song

Dạng 7. Tìm giao điểm giữa các đối tượng

Dạng 8. Hình chiếu vuông góc của điểm và điểm đối xứng lên đường thẳng và mặt phẳng.

Dạng 9. Bài toán tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.

Dạng 10. Bài toán Max-min tổng hợp

Bài 4. Bài toán liên quan đến mặt phẳng

Dạng 1. Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu

Dạng 2. Viết phương trình mặt cầu liên quan đến đường thẳng

Dạng 3. Tìm điểm thuộc mặt phẳng thỏa mãn điều kiện

Dạng 4. Bài toán Max-min liên quan đến mặt phẳng

Dạng 5. Toán thực tế liên quan đến phương trình mặt phẳng

Bài 5. Bài toán liên quan đến đường thẳng

Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng liên quan đến mặt cầu

Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng liên quan đến mặt phẳng

Dạng 3. Tìm điểm thuộc mặt phẳng thỏa mãn điều kiện

Dạng 4. Bài toán Max-min liên quan đến mặt phẳng

Dạng 5. Toán thực tế liên quan đến phương trình mặt phẳng

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz

Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên đề Tích phân

Sách chuyên đề Tích phân

Nội dung chính của Sách chuyên đề Tích phân

Sách chuyên đề Tích phân dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Bài 1. Công thức Nguyên hàm – Tích phân cơ bản

Dạng 1. Công thức nguyên hàm cơ bản, mở rộng

Dạng 2. Nguyên hàm – tích phân tổng hiệu và sử dụng tính chất

Bài 2. Phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân

Dạng 1. Nguyên hàm – Tích phân hàm hữu tỷ

Dạng 2. Nguyên hàm – Tích phân hàm lượng giác

Dạng 3. Tích phân chứa trị tuyệt đối

Dạng 4. Phương pháp đổi biến

Dạng 5. Tích phân hàm vô tỷ

Dạng 6. Phương pháp từng phần

Dạng 7. Tích phân đặc biệt (hàm chẵn, lẻ, tuần hoàn…)

Bài 3. Nguyên hàm – Tích phân hàm ẩn

Bài 4. Ứng dụng tích phân tính diện tích

Dạng 1. Xây dựng công thức tính diện tích theo hình vẽ

Dạng 2. Diện tích hình phẳng y=f(x), y=g(x)

Dạng 3. Diện tích hình phẳng y=f(x), y=g(x), y=h(x)

Dạng 4. Diện tích hình phẳng dựa vào đồ thị

Bài 5. Ứng dụng tích phân tính thể tích

Dạng 1. Xây dựng công thức tính thể tích theo hình vẽ

Dạng 2. Thể tích vật thể, biết mặt cắt

Dạng 3. Thể tích vật thể tròn xoay y=f(x), Ox (quanh Ox)

Dạng 4. Thể tích vật thể tròn xoay y=f(x), y=g(x),…(quanh Ox)

Bài 6. Ứng dụng tích phân vào thực tế

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Tích phân

Sách chuyên đề Tích phân là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên đề Lượng Giác

Sách Chuyên đề Lượng Giác

Nội dung chính của Sách Chuyên đề Lượng Giác

Sách Chuyên đề Lượng Giác dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 1. Góc và công thức lượng giác

Bài 1. Góc và cung lượng giác

Dạng 1. Đơn vị đo góc

Dạng 2. Mối liên hệ giữa góc hình học và góc lượng giác

Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Dạng 1. Rút gọn biểu thức lượng giác – Tính giá trị lượng giác

Dạng 2. Chứng minh đẳng thức

Bài 3. Công thức lượng giác

Dạng 1. Công thức cộng

Dạng 2. Công thức nhân đôi

Dạng 3. Biến đổi tích thành tổng

Dạng 4. Biến đổi tổng thành tích

Dạng 5. Bài toán tam giác

Dạng 6. Bài toán Max-min

Chuyên đề 2. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1. Hàm số lượng giác và đồ thị

Dạng 1. Tập xác định của hàm số lượng giác

Dạng 2. Tính đơn điệu của hàm số lượng giác

Dạng 3. Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác

Dạng 4. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác

Dạng 5. Tập giá trị và Max-Min của hàm số lượng giác

Dạng 6. Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác

Dạng 7. Bài toán thực tế liên quan dến hàm số lượng giác và đồ thị

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Dạng 1. Phương trình lượng giác sinu=sinv và cosu=cosv

Dạng 2. Phương trình lượng giác tanu=tanv và cotu=cotv

Dạng 3. Biến đổi về phương trình lượng giác cơ bản hoặc tìm nghiệm trên khoảng

Dạng 4. Phương trình lượng giác cơ bản có điều kiện hoặc phương trình chứa tham số m (Biểu diễn nghiệm lên đường tròn lượng giác)

Dạng 5. Bài toán thực tế liên quan đến phương trình lượng giác

Bài 3. Phương trình lượng giác thường gặp

Dạng 1. Phương trình đại số bậc n theo 1 hàm số lượng giác.

Dạng 2. Phương trình bậc nhất theo sinx và cosx

Dạng 3. Phương trình đẳng cấp

Dạng 4. Phương trình đối xứng, phản đối xứng đối với sinx và cosx

Dạng 5. Phương trình lượng giác đưa về dạng tích

Dạng 6. Phương trình không mẫu mực

Dạng 7. Phương trình lượng giác giải bằng phương pháp đánh giá, chuyển hệ

Dạng 8. Phương trình lượng giác sinu=sinv và cosu=cosv

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên đề Lượng Giác

Sách Chuyên đề Lượng Giác là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Nội dung chính của Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 7. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Bài 1. Tọa độ của vectơ

Dạng 1. Xác định tọa độ điểm, tọa độ vectơ, tính độ dài vectơ

Dạng 2. Góc giữa 2 vectơ, 3 điểm thẳng hàng

Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng (phương trình tham số, phương trình tổng quát)

Dạng 2. Góc – Khoảng cách – Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Dạng 3. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn điều kiện cho trước.

Dạng 4. Bài toán tổng hợp liên quan đến tam giác

Dạng 5. Bài toán tổng hợp liên quan đến hình chữ nhật, hình vuông

Dạng 6. Bài toán tổng hợp liên quan hình thang, hình bình hành, hình thoi

Dạng 7. Bài toán cực trị

Dạng 8. Bài toán thực tế

Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ

Dạng 1. Điều kiện xác định phương trình đường tròn, viết phương trình đường tròn tâm I cho bán kính R hoặc đi qua điểm hoặc tiếp xúc với đường thẳng d hoặc ngoại tiếp tam giác

Dạng 2. Viết phương trình đường tròn biết tâm thuộc đường thẳng d

Dạng 3. Viết phương trình đường tròn qua A và tiếp xúc với đường thẳng

Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Dạng 5. Vị trí tương đối của đường tròn với điểm – đường thẳng – đường tròn

Dạng 6. Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Dạng 7. Bài toán cực trị

Dạng 8. Bài toán thực tế

Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ

Dạng 1. Nhận dạng và viết phương trình đường Elip – Parabol – Hybebol

Dạng 2. Điểm M thuộc Elip – Parabol – Hybebol thỏa tổng, hiệu (về độ dài) không đổi

Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của Elip – Parabol – Hybebol

Dạng 4. Mối liên hệ giữa Elip – Parabol – Hybebol với đường thẳng – đường tròn

Dạng 5. Mối liên hệ giữa 3 đường conic: Elip – Parabol – Hybebol

Dạng 6. Bài toán thực tế

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy

Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất

Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp - Xác suất

Nội dung chính củaSách Chuyên đề Đại số tổ hợp - Xác suất

Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 6. Đại số tổ hợp – Xác suất

Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Dạng 1. Chọn người, vật sử dụng hoán vị

Dạng 2. Chọn người, vật sử dụng chỉnh hợp

Dạng 3. Chọn người, vật sử dụng tổ hợp

Dạng 4. Chọn người, vật kết hợp hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Dạng 5. Bài toán liên quan đến hình học

Dạng 6. Rút gọn biểu thức chứa P, A, C và giải phương trình – hệ phương trình – bất phương trình đại số tổ hợp

Dạng 7. Chứng minh đẳng thức đại số tổ hợp

Dạng 8. Hoán vị bàn tròn – Hoán vị lặp

Bài 3. Nhị thức Newton

Dạng 1. Khai triển một nhị thức Newton cụ thể

Dạng 2. Tìm hệ số và số hạng trong khai triển (Hệ số lớn nhất, nhỏ nhất trong khai triển)

Dạng 3. Tính tổng hữu hạn các C

Dạng 4. Tính tổng hữu hạn các C (sử dụng đạo hàm, tích phân)

Dạng 5. Bài toán về đẳng thức có dùng nhị thức Newton

Bài 4. Xác suất của biến cố

Dạng 1. Mô tả không gian mẫu, biến cố – Mối liên hệ giữa các biến cố

Dạng 2. Tính xác suất bằng định nghĩa.

Dạng 3. Tính xác suất bằng công thức cộng xác suất

Dạng 4. Tính xác suất bằng công thức nhân xác suất

Dạng 5. Bài toán tổng hợp về hai công thức xác suất.

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp - Xác suất

Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2

Sách chuyên đề Phương trình - Bất phương trình - Hệ bất phương trình - Hàm số bậc 2

Nội dung chính của Sách chuyên đề Phương trình - Bất phương trình - Hệ bất phương trình - Hàm số bậc 2

Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2 dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng 1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Biểu diễn miền nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng 2. Giải bài toán bằng cách lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng 1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên một miền đa giác và giải bài toán bằng cách lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chuyên đề 4. Hàm số bậc hai và đồ thị

Bài 1. Hàm số và đồ thị

Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số

Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số

Dạng 3. Tập giá trị – Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số

Dạng 5. Xác định biểu thức của hàm số

Bài 2. Hàm số bậc hai

Dạng 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Dạng 2. Xác định hàm số bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 3. Sự tương giao giữa parabol với đồ thị các hàm số khác

Dạng 4. Một số câu hỏi thực tế liên quan đến hàm số bậc hai

Chuyên đề 5. Bất phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai – Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

Dạng 1. Dấu của tam thức bậc hai

Dạng 2. Bất phương trình bậc hai

Dạng 3. Giải bất phương trình nhờ dấu của nhiều đa thức bậc 1, bậc 2

Dạng 4. Bài toán tham số liên quan đến tam thức bậc hai

Dạng 5. Bài toán thực tế

Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Dạng 1. Phương trình chứa căn cơ bản

Dạng 2. Phương trình vô tỷ – Đặt ẩn phụ

Dạng 3. Phương trình vô tỷ – Nhiều căn thức (nâng lũy thừa)

Dạng 4. Phương trình vô tỷ – Dùng lượng liên hợp

Dạng 5. Phương trình vô tỷ – Đưa về dạng tích

Dạng 6. Phương trình vô tỷ – Đặt ẩn phụ đưa về hệ

Dạng 7. Phương trình vô tỷ – Đánh giá, phương pháp hàm số

Dạng 8. Tìm m để phương trình hỗn hợp có nghiệm

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách chuyên đề Phương trình - Bất phương trình - Hệ bất phương trình - Hàm số bậc 2

Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2 là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ

Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác - Vectơ

Nội dung chính của Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác - Vectơ

Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 1. Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0O đến 180O.

Dạng 1. Xác định giá trị lượng giác của góc đặc biệt

Dạng 2. Giá trị liên quan đến giá trị lượng giác

Bài 2. Định lí cosin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác và ứng dụng thực tế

Dạng 1. Xác định các yếu tố trong tam giác – Giải tam giác

Dạng 2. Chứng minh hệ thức

Dạng 3. Nhận dạng tam giác

Dạng 4. Bài toán tổng hợp

Dạng 5. Bài toán thực tế

Chuyên đề 2. Vectơ

Bài 1. Khái niệm vectơ

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Dạng 1. Cộng trừ vectơ

Dạng 2. Xác định điểm thỏa mãn điều kiện

Dạng 3. Tính độ dài vectơ

Dạng 4. Bài toán thực tế

Bài 3. Tích của một số với một vectơ

Dạng 1. Dựng và tính độ dài vectơ

Dạng 2. Phân tích vectơ

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức vectơ

Dạng 4. Chứng minh một biểu thức vectơ không phụ thuộc vào điểm di động

Dạng 5. Chứng minh hai điểm trùng nhau, hai tam giác có cùng trọng tâm

Dạng 6. Thẳng hàng, cố định, đồng quy

Dạng 7. Xác định điểm, tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ

Dạng 8. Bài toán thực tế

Bài 4. Tích vô hướng của hai vectơ

Dạng 1. Tính tích vô hướng của hai vectơ, tính góc giữa hai vectơ

Dạng 2. Tính độ dài của một đoạn thẳng

Dạng 3. Chứng minh đẳng thức về tích vô hướng

Dạng 4. Chứng minh sự vuông góc của hai vectơ, hai đường thẳng

Dạng 5. Tập hợp điểm

Dạng 6. Bài toán thực tế

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác - Vectơ

Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm

Sách Chuyên Đề Giới hạn - Đạo hàm

Nội dung chính của Sách Chuyên Đề Giới hạn - Đạo hàm

Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 7. Giới hạn

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Dạng 1. Tìm giới hạn dãy số bằng phương pháp liên hợp

Dạng 2. Tìm giới hạn dãy số hữu tỷ

Dạng 3. Tìm giới hạn dãy số có chứa số mũ

Dạng 4. Nguyên lý kẹp

Dạng 5. Cấp số nhân lùi vô hạn

Dạng 6. Bài toán thực tế, liên môn về giới hạn dãy

Bài 2. Giới hạn của hàm số

Dạng 1. Tìm giới hạn bằng các thay số xo trực tiếp

Dạng 2. Dạng vô định – Dùng lượng liên hợp

Dạng 3. Dạng vô định – Hàm phân thức

Dạng 4. Giới hạn một bên

Dạng 5. Giới hạn tại vô cực

Dạng 6. Giới hạn hàm số lượng giác

Dạng 7. Bài toán tổng hợp, thực tế

Bài 3. Hàm số liên tục

Dạng 1. Xét tính liên tục bằng đồ thị

Dạng 2. Hàm số liên tục tại một điểm

Dạng 3. Hàm số liên tục trên khoảng, đoạn

Dạng 4. Bài toán tìm tham số m

Dạng 5. Chứng minh phương trình có nghiệm

Dạng 6. Bài toán thực tế

Chuyên đề 8. Đạo hàm

Bài 1. Đạo hàm – Các quy tắc đạo hàm

Dạng 1. Đạo hàm bằng định nghĩa

Dạng 2. Tính đạo hàm theo các công thức

Bài 2. Đạo hàm cấp cao

Dạng 1. Tính đạo hàm các cấp

Dạng 2. Chứng minh biểu thức đạo hàm

Dạng 3. Bài toán thực tế về quãng đường, vận tốc, gia tốc.

Bài 3. Bài toán tiếp tuyến của đường cong

Dạng 1. Viết tiếp tuyến tại một điểm

Dạng 2. Viết tiếp tuyến khi biết hệ số góc k

Dạng 3. Tiếp tuyến đi qua 1 điểm

Dạng 4. Bài toán tổng hợp về tiếp tuyến

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên Đề Giới hạn - Đạo hàm

Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit

Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit

Nội dung chính của Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit

Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit dày hơn 300 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Chuyên đề 3. Dãy số  – Cấp số cộng – Cấp số nhân

Bài 1. Dãy số

Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số

Dạng 2. Xác định công thức của dãy số (un)

Dạng 3. Xét tính tăng, giảm của dãy số

Dạng 4. Xét tính bị chặn của dãy số

Bài 2. Cấp số cộng

Dạng 1. Chứng minh một dãy số (un) là cấp số cộng

Dạng 2. Tìm số hạng đầu tiên, công sai của cấp số cộng, tìm số hạng thứ k của cấp số cộng, tính tổng k số hạng đầu tiên

Dạng 3. Điều kiện để dãy số thành cấp số cộng

Dạng 4. Bài toán thực tế về cấp số cộng

Bài 3. Cấp số nhân

Dạng 1. Chứng minh một dãy số (un) là cấp số nhân

Dạng 2. Tìm số hạng đầu tiên, công bội của cấp số nhân, tìm số hạng thứ k của cấp số nhân, tính tổng k số hạng đầu tiên

Dạng 3. Điều kiện để dãy số thành cấp số nhân

Dạng 4. Bài toán tổng hợp về cấp số cộng và cấp số nhân

Dạng 5. Bài toán thực tế về cấp số nhân

Chuyên đề 4. Mũ – Logarit

Bài 1. Phép tính lũy thừa

Dạng 1. Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức lũy thừa

Dạng 2. So sánh các lũy thừa

Dạng 3. Bài toán lãi suất

Bài 2. Phép tính logarit

Dạng 1. Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức logarit

Dạng 2. Biểu diễn logarit này theo logarit khác

Dạng 3. So sánh các logarit

Bài 3. Hàm số mũ – Hàm số logarit

Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số

Dạng 2. Tính đạo hàm các cấp

Dạng 3. Toán Max-Min (1 biến) với hàm mũ, lôgarit

Dạng 4. Toán Max-Min (nhiều biến) liên quan mũ và lôgarit

Dạng 5. Sự biến thiên liên quan hàm số mũ

Dạng 6. Đọc đồ thị liên hàm số mũ, lôgarit

Dạng 7. Bài toán thực tế theo hàm mũ – logarit

Bài 4. Phương trình – Bất phương trình mũ

Dạng 1. Phương trình, bất phương trình mũ cơ bản

Dạng 2. Phương trình đưa về cùng cơ số

Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4. Phương pháp logarit hóa

Dạng 5. Phương pháp phân tích thành tích

Dạng 6. Phương pháp hàm số, đánh giá

Dạng 7. Bài toán tham số về phương trình mũ

Dạng 8. Bài toán bất phương trình nghiệm đúng với mọi x, có nghiệm và vô nghiệm trên khoảng K.

Bài 5. Phương trình – Bất phương trình logarit

Dạng 1. Phương trình, bất phương trình logarit cơ bản

Dạng 2. Phương trình đưa về cùng cơ số

Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 4. Phương pháp mũ hóa

Dạng 5. Phương pháp phân tích thành tích

Dạng 6. Phương pháp hàm số, đánh giá

Dạng 7. Bài toán tham số về phương trình mũ

Dạng 8. Bài toán bất phương trình nghiệm đúng với mọi x, có nghiệm và vô nghiệm trên khoảng K.

Bài 6. Các bài toán tổng hợp về Mũ và logarit

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit

Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit là một chuyên đề hay và nằm trong bộ sách chuyên đề được tác giả Cao Minh Nhân, các câu hỏi được tổng hợp từ các bài thi GHK, CHK và các đề thi HSG các năm. 

Bộ sách chuyên đề gồm Sách Chuyên Đề Cấp số cộng – Cấp số nhân – Mũ – Logarit, Sách Chuyên Đề Giới hạn – Đạo hàm, Sách Chuyên đề Hình học trong không gian, Sách Chuyên đề Lượng Giác, Sách Chuyên Đề tọa độ trong mặt phẳng Oxy, Sách Chuyên Đề Hệ thức lượng trong tam giác – Vectơ, Sách Chuyên đề Đại số tổ hợp – Xác suất, Sách chuyên đề Phương trình – Bất phương trình – Hệ bất phương trình – Hàm số bậc 2, Sách chuyên đề Tích phân, Sách chuyên đề Ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số và Sách chuyên đề Tọa độ trong không gian Oxyz.

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com – Sđt: 0946251920 (Zalo – Nhân Sp).

Sách Toán 10 – Tập 1 – Hướng dẫn giải các dạng bài toán Trắc nghiệm & Tự luận

Sách Toán học 10 - Tập 1 - Hướng dẫn giải các dạng bài tập Trắc nghiệm & Tự luận

Nội dung chính của Sách Toán học 10 - Tập 1 - Hướng dẫn giải các dạng bài tập Trắc nghiệm & Tự luận

Sách Toán học 10 – Tập 1 – Hướng dẫn giải các dạng bài tập Trắc nghiệm & Tự luận dày hơn 400 trang khổ giấy A4 và giải chi tiết khoảng 400 câu hỏi và bài tập gồm các nội dung chính sau:

Phần A. Đại số và một số yếu tô giải tích

Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
1. Mệnh đề.
2. Tập hợp.
3. Các phép toán trên tập hợp.
4. Bài tập ôn tập.

Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Bài tập ôn tập.

Chương 3. Hàm số bậc hai và đồ thị
1. Hàm số và đồ thị.
2. Hàm số bậc hai.
3. Bài tập ôn tập.

Phần B. Hình học và đo lường

Chương 4. Hệ thức lượng trong tam giác
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0o và đến 180o.
2. Định lí cosin và định lí sin.
3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế.
4. Bài tập ôn tập

Chương 5. Vectơ
1. Khái niệm vectơ.
2. Tổng và hiệu của hai vectơ.
3. Tích của một số với một vectơ.
4. Tích vô hướng của hai vectơ.
5. Bài tập ôn tập

Phần C. Thống kê và xác suất

Chương 6. Thống kê

1. Số gần đúng và sai số.
2. Mô tả và biểu diễn dự liệu trên các bảng và biểu đồ.
3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.
4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.
5. Bài tập ôn tập

Điền mẫu form để đăng ký đặt mua sách! Giá bìa sách 149.000 VNĐ - Freeship toàn quốc - Giao hàng qua bưu điện!

Hoặc liên hệ trực tiếp để mua sách

Lời Giới Thiệu về Sách Toán học 10 - Tập 1 - Hướng dẫn giải các dạng bài tập Trắc nghiệm & Tự luận

Bộ sách Sách Toán học – Hướng dẫn giải các dạng bài tập Trắc nghiệm & Tự luận này gồm 6 cuốn, nội dung trải dài từ lớp 10 đến lớp 12 và sử dụng chung cả ba bộ sách Kết Nối Tri Thức – Chân Trời Sáng Tạo – Cánh Diều.

Bộ sách được xây dựng từ những Bài toán được tác giả sưu tầm, chọn lọc và phát triển từ nhiều cuốn sách hay, internet và các đề thi GHK, CHK ở các trường sở toàn quốc. Các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận được tác giả đưa ra lời giải chi tiết nhất để bạn đọc hiểu rõ hết mọi dạng.

Tác giả hi vọng rằng cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì, cuối học kì và kể các bài kiểm tra chuyên cần 15 phút. Đặc biệt, sách được tác giả phát triển cũng như cập nhật hàng năm về nội dung và dạng bài tập mới lại để cho ra phiên bản hoàn hảo nhất! 

Mặc dù hết sức cố gắng và tâm huyết để có tập sách giá trị này, song trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để sửa chữa, bổ sung để được một phiên bản cập nhật ngày càng hoàn hảo nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: caominhnhan@gmail.com.